Licensimi dhe Akreditimi


LICENSIMI

 

Licensimi i Institucionit

VENDIMI-I-LICENCIMIT-TE-APB

Share This:

Licencimi i "Kolegjit të Studimeve të Larta Profesionale"

Nr. 128 prot. dt. 23.03.2018 MASR,urdher ministri nr. 139 dt. 23.03.2018 per hapjen e KSLP ne KUB

Urdher nr 354 dt 28.6 (1).2018 hapje programi asistent administrativ KUB
Urdher nr 355 dt 28.6.2018 hapje programi profesional KUB

Share This:

 

AKREDITIMI

 

Akreditimi Institucional

APAAL VENDIMI I BORDITTE AKREDITIMIT-ilovepdf-compressed

KUB Report
URDHER-AKREDITIM-INSTITUCIONAL-APB

Share This:

Akreditimi i Programeve të Fakultetit të Drejtësisë

Nr. 538.3 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne E Drejte Biznesi

Nr. 538.2 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne Drejtesi

Nr. 538.4 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin e Msc ne E Drejte Civile dhe Tregtare
Nr. 538.5 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin Msc ne E Drejte Penale

Share This:

Akreditimi Master i Shkencave në “Menaxhim Biznesi”

scan0026

Share This:

Akreditimi Master i Shkencave në “Kontabilitet Financë”

23-11-2016-urdher-nr553-dt-23-11-2016-apb-akreditim-2

Share This:

Share This: