Libraria


Në mjediset e Kolegjit Universitar të Biznesit ndodhet gjithashtu dhe libraria, e cila ka të gjitha tekstet e nevojshme për të gjitha ciklet dhe programet e studimit. Përveç librave në mjediset e librarisë ofrohen dhe mundësi skanimi, fotokopje dhe lidhje të detyrave të kursit dhe punimeve të studentëve. Libraria ndodhet brenda mjediseve në mënyrë që t’i shërbej  më së miri procesit mësimor dhe kërkesave të studentëve.

Libraria është e hapur çdo ditë nga ora 08:00-20:00

Share This: