Leksione të hapura


Pranë KUB kanë ligjëruar personalitete si:

 • Mr. Karel De GREVE, European Commission – DG Taxation and Customs Union TAXUD/B5, “Customs Union and path of Albania (customs) to accession to EU”;
 • Prof.Dr.Paskal MILO, ‘’Shqipëria dhe Integrimi Europian’’;
 • Dr. Enkelejda SHAMKU, studiuese-gjuhëtare, ‘’Fjala e Lirë’’;
 • Dr. Florjon MIMA, ish-Ministër i Ekonomisë, “Zhvillimet dhe nevojat për reformë ne ekonominë shqiptare”;
 • Z. Erjon VELIAJ, Ministër i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, “Për një ardhme orientuar”;
 • Dr. Marko BELLO, ish-Ministër i Integrimit, “Shqipëria      dhe sfidat      drejt familjes evropiane”;
 • Hysni DEMIRAJ, Gjyqtar,Gjykata e Krimeve të Rënda, “Takim me gjyqtarin”;
 • Mr. Frank HANTKE, Drejtori i Fondacionit Friedrich Ebert (FES) në Shqipëri, “What role for Dialogue between interest groups for better Labor market solutions?”;
 • Granit SHAHU, Prokuror,Prokuroria e rrethit Tiranë, Takim me prokurorin”;
 • Z. Ardian KASAPI, Avokat, Takimi me avokatin”;
 • Znj. Nora MALAJ, Zv. Ministër i Arsimit dhe Sporteve, “ Për një të ardhme të orientuar”;
 • Z. Fate VELAJ, Këshilltari i Kryeministrit për Diplomacinë Kulturore dhe Rilindjen Europiane, “Europa ime”;
 • Prof. Efrat TAHAR-KEDEM, University of Haifa Israel, “Is tolerance the explanation for protecting Jews during the 2-nd World War?’’;
 • Mr. Hellmut HOFFMAN, Ambasadori Gjerman, “German and Albanian Relationship walking together in EU”;
 • Amarildo LACI, Gjyqtar në Gjykatën e Krimeve të Rënda ‘’Sistemi Gjyqësor Shqipëtar dhe Reformimi i tij’’;
 • Znj. Erisa XHIXHO, Zv. Minister i Ministrise se Integrimit Europian , ‘’Europe Day’’;
 • Znj. Gentiana SULO,  Zv. Minister i Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ‘’Europe Day’’;
 • Znj. Flutura XHABIJA, Presidente e Shoqates se Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare “Sipermarrja femerore dhe dimensionet e saj universitare”;
 • Znj. Bajame SEFA, Përfaqësuese e Bankës Boterore;
 • Vicenzo GALATARO, Prof. në Universitetin e Sienas, Itali, ‘’Strategjitë e reja të komunikimit dhe marketingut’’;
 • Erindi BEJKO, Drejtor i Punëve Publike, Bashkia Tiranë, ‘’Të rinjtë drejt një të ardhme të orientuar’’;
 • Dorian Leka, Lektor i së Drejtës Europiane, ’E drejta Europiane dhe sfidat e saj’’;
 • Mr. Quentin Crowe, Themelues dhe Drejtues i “The Marketer’s Forum”.
 • Prof. Dr. Ulpiana Koçollari,  Lektore në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia në Itali.
 • Z. Etjen Xhafaj, Zv/Ministër i Ministrisë së Europës dhe Punëve të Jashtme;
 • Z. Ilir Bejtja, Këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë;
 • Z. Artan Gjergji, CEO i Albanian Stock Exchange and Securities ALSE sh.a;
 • Znj. Erinda Ballanca, Avokati i Popullit;
 • Z. Pëllumb Xhufi,  Historian;
 • Z. Etjen Xhafaj, Zv/Ministër në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme – “Diplomacia Ekonomike, si pjese e zhvillimit ekonomik te vendit”;
 • Z. Elton Haxhi, Zv. Ministër e Financave dhe Ekonomisë;
 • Z. Marco Saracchi, Partner & Administrator në Radar sh.p.k
 • Prof. Dr. Paskal Milo, Historian dhe ish-Ministër i Punëve të Jashtme;
 • Z. Tomi Kallanxhi, CEO i Big Media Expert, “Si të lexojmë numrat në marketingun dixhital”
 •  Z. Robert Gajda, Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi;
 • Z. Antonio Pecorella, HR Recruiter Manager, Italian Network;
 • Z. Marin Mema, Gazetar “Shqipëria, mundësitë e këtij vendi, trashëgimia dhe e ardhmja”
 • Prof. Dr. Valentina Duka, Historiane “Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë dhe Formimi i Shtetit Shqiptar”;
 • PhD. Zendel Abedin Shehi, Institutit Europian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci, “Komunikimet verbale dhe joverbale në menaxhimin dhe marrëdhëniet me publikun”.

Share This: