Kush jemi ne


Kolegji Universitar i Biznesit (KUB) është institucion i arsimit të lartë jo publik (Bazuar në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit Nr. 39, datë 30.01.2018, Institucioni Akademia Profesionale e Biznesit ka ndërruar statusin ligjor duke u shëndruar në KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT), i cili operon në prej 10 vitesh në Shqipëri. KUB është krijuar në zbatim të ligjit Nr. 9741, datë “21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë dhe funksionon bazuar në VKM Nr. 651, datë 14.09.2011 “Për licencimin e “Kolegji Universitar i Biznesit si Institucion i Arsimit të lartë”. KUB ofron studime Bachelor, Master dhe Studime të Larta Profesionale.
KUB është i përbërë nga Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Drejtësisë si dhe një njësi e posaçme për studimet e larta profesionale, Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale.
Të gjitha programet e KUB janë të licensuara dhe akredituara nga MASR dhe ASCAL.
Gjithashtu, KUB është i akredituar institucionalisht dhe nga Agjencia Britanike  “The Quality Assurance Agency for Higher Education”

 

Share This: