Konferenca në Bashkëpunim


Konferenca Kombetare ne bashkepunim me
Canadian Institute of Technology
 
Kolegji Universitar i Biznesit ne zhvillimin e punes Kerkimore-Shkencore dhe bashkepunimeve  me Partneret IAL-te vendase, 
 
Ju fton te merrni pjese ne aktivitetin e rradhes 
 
Konferenca Nderkombetare Shkencore me teme: “Shaping the Future: Digital Economy and Recent Technology Trends”, organizuar nga KU Canadian Institute of Technology dhe IAL-te partnere te tij ne vend dhe qe do te mbahet me date 23 Prill 2021 (online, ne platformen ZOOM).
 
Nje kontribut te rendesishem ka dhene edhe Kolegji Universitar i Biznesit ne kete bashkepunim. 
 
 
Per me shume informacion mund te klikoni ketu 
 
Konferenca e III-të Nderkombetare Shkencore ne bashkepunim me
European Institute of Management, Law and Diplomacy
 
Kolegji Universitar i Biznesit per vitin 2021 eshte angazhuar ne rolin e Partnerit dhe kontribuesit me artikuj /punime pjesemarrese, ne 
Konferencen e III-te Nderkombetare Shkencore qe European Institute of Management, Law and Diplomacy po organizon ne Shkup, Maqedoni e Veriut. 
Tema e Konferences eshte: “Management Challenges in Covid-19 pandemic, professional responsibilities and human rights” dhe fushat per pjesemarrje jane:
  • Economics in profiles: management, marketing, administration, finance, business informatics
  • Law in profiles: business, international, public and civil law
  • Psychology in profiles: educational psychology, behaviorism, values, human dignity, developmental psychology.

Per me shume informacione te plota rreth Konferences klikoni ketu.

Share This: