Fituesit, Raundi i I-rë


Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë t’ju njoftojë se janë shpallur listat me kandidatët fitues gjatë raundit të parë të aplikimeve në KUB.
Regjistrimet do të kryhen në datat 2-15 Shtator 2021 pranë sekretarive në ambjentet e KUB.
Dokumentaet e nevojshme për regjistrim janë:
– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

Më poshtë po ju njohim me listat fituese sipas fakulteteve përkatës.

 

FAKULTETI I EKONOMISË

Finance Kontabilitet

Administrim Biznesi

Banka dhe Institucione Financiare

Informatike Biznesi

Teknologji Informacioni

 

FAKULTETI I DREJTESISE DHE SHKENCAVE POLITIKE

Drejtesi (Cikel i integruar 5 vjecar)

Shkenca Politike

Marredhenie Nderkombetare

 

KOLEGJI I STUDIMEVE TE LARTA PROFESIONALE

Asistent i Larte Administrativ

Asistent i Larte Finance

Asistent i Larte Ligjor

 

Teknik i Larte Sisteme Elektrike

Teknik i Larte Sisteme Kompjuterike

Teknik i Larte Sisteme Motorike

Share This: