Vazhdojnë regjistrimet ne KUB


Bazuar në udhëzimin e MASR-së Nr. 33, datë 23.10.2018 ju njoftojmë se kandidatët për studentë të cilët nuk kanë mundur të aplikojnë apo të regjistrohen gjatë raundeve të para (përfshi këtu dhe studentët që nuk e kanë plotësuar formularin A1 / A1Z) mund të aplikojnë deri në datë 2 nëntor 2018.

Ndërsa procesi i regjistrimeve do të vazhdojnë deri në datën 5-7 nëntor 2018

Në rast se do të ketë kuota ende të lira, regjistrimet do të vazhdojnë deri në datë 15 Nëntor 2018.


 

 

Click for more information

little planet 1
regjistrimet vazhdojne

The registration process continues ...

Scholarships


Click for more information

Faculty of Economy


Faculty of Economy (FE) since in its early stages of establishment has clearly defined the vision, mission and goals of its activity…

Click here for more information!

Professional Studies


Click here for more information!

Professional  Training’s


In Professional Business Academy is well established the “Institute for Research and Application in Business (ISAB)”, which operates …

Click here for more information

Faculty of Law


Law’s Faculty motto “Veritas, Virtus, Libertas”, is made this way in order to fill perfectly all the standards of a faculty where new generation of jurists is being prepared …

Click here for more information!

Students Life


|Information about students life, student’s government, and other activities

Click here for more information

H15A5513

Employment


PBA, according to it’s fulfillment of the strategic mission and vision, connected to the matching point of the academic offer with the labor market demands, not only ……..

Click for more information

News

Events

Information

Share This: