COVID-19


RREGULLAT QË DUHET TË ZBATOJMË PËR MBROJTJEN DHE PARANDALIMIN E COVID-19 NË KOLEGJIN UNIVERSITAR TË BIZNESIT
Disa nga rregullat janë:
– Duhet të mbani maskë 😷
– Duhet të mbani rradhë dhe distancë për matjen e temperaturës
– Duhet të shmangni shtrëngimin e duarve
– Duhet të mbani rradhë dhe distancë nga njëri-tjetri
– Duhet të lani vazhdimisht duart me ujë dhe sapun
– Duhet të dizifektoni vazhdimisht duart me alkool

Gjithashtu, duhet që: mos qëndroni në korridor, shmangni hyrje daljet, shmangni konsumimin e ushqimit, etj.

Të gjithë së bashku do ta kalojmë këtë sfidë!

 

 

Share This: