Kalendari i Provimeve Sezoni Verë 2020, Prapambetur dhe Paradiplomimi


Read more…

Share This:

Gëzuar Fiter Bajramin!


Read more…

Share This:

Njoftim mbi mënyrën e vazhdimit të procesit mësimor në KUB dhe mbylljen e vitit akademik!


Read more…

Share This:

Webinar “Aftësitë & metodat për të gjetur dhe siguruar punën e duhur”


Read more…

Share This:

Rregullat që duhet të zbatojmë për mbrojtjen dhe parandalimin e Covid-19


Read more…

Share This:

Kolegji Universitar i Biznesit pjesë e Programit Erasmus +


Read more…

Share This:

Njoftim i rëndësishëm për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, Maj 2020


Read more…

Share This:

Z. Artan Gjergji, Drejtor Ekzekutiv (CEO), ALSE.🏢📉 do të jetë ftuar në leksionin online në KUB në lëndën “Tregje dhe Instit. Financiare”


Read more…

Share This:

Paketa udhëzuese e mbrojtjes së diplomës ME TEMË për studentët e ciklit II Master (Master i Shkencave dhe Master Profesional i thelluar “KF / MB” 120 ECTS)


Read more…

Share This:

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University


Read more…

Share This: