Njoftim mbi plotësimin e formularit A1Z


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR STAF AKADEMIK


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR STAF AKADEMIK


Read more…

Share This:

Zgjidhni Kolegjin Universitar të Biznesit në datat 29 Korrik deri në 3 Gusht 2020 📆


Read more…

Share This:

Hapet programi i studimit “Teknologji Informacioni” në KUB


Read more…

Share This:

“Pyetjet formuese për mbrotje diplome me provim formimi” për programin e ciklit të dytë: MPETH 120 ECTS, profili KF dhe MB


Read more…

Share This:

Rruga e aplikimit për studime në KUB


Read more…

Share This:

Vazhdojnë aplikimet për t’u bërë pjesë KUB!


Read more…

Share This:

Çmimi i Guvernatorit për diplomën më të mirë, 2020


Read more…

Share This:

Urdhëra mbi ngritjen e Komisioneve në FE për mbrojtjen e temës së diplomës/provimit në BSc dhe MSc.


Urdhëra mbi ngritjen e Komisioneve në FE për mbrojtjen e temës së diplomës/provimit në BSc dhe MSc.

Cikli Bachelor:

Nr. 220 prot. mbi mbrojtje diplome bsc FE

Cikli Master:

Nr. 221 prot. mbrojtje MP FE

Share This: