Udhëzuesi për praktikën dhe mbrojtjen e diplomës BSc, FE 📚🎓


Read more…

Share This:

Vëmendje!


Read more…

Share This:

HAPAT QË DUHEN NDJEKUR PËR MARRJEN E LEKSIOMEVE ONLINE 🌐🗂


Read more…

Share This:

Procesi mësimor do të shtyhet deri në datë 📆 3 Prill 2020


Read more…

Share This:

Leksione online, KUB


Read more…

Share This:

NJOFTIM!⚠️


Read more…

Share This:

Gëzuar festën e 7 Marsit!


Read more…

Share This:

Ditët e Informimit të Maturantëve 2020


Read more…

Share This:

Përfaqësuesit e KUB ishin prezent në prezantimin e platformës “Expert Lane”


Read more…

Share This:

Orari mësimor i semestrit të dytë


Read more…

Share This: