Kalendari i provimeve, cikli Master FE


Read more…

Share This:

Njoftim i rëndësishëm për plotësimin e formularit A1Z


Read more…

Share This:

Leksion i hapur!


Read more…

Share This:

PYETËSORËT E STUDENTËVE (NJSBC)


Read more…

Share This:

Zyra e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve në Kuadrin e Programit Erasmus +


Read more…

Share This:

RIKUJTESË Projekti “Kërkimi im fillon këtu”


Read more…

Share This:

Karta e studentit!


Read more…

Share This:

THIRRJE PËR PUNIME!


Read more…

Share This:

Bëhuni pjesë e GIVEAWAY!


Read more…

Share This:

Kalendari i Provimeve, Sezoni Dimër 2019-2020


Read more…

Share This: