Shpallen Fituesit e Raundit të III-të në Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

NJOFTIM! Kalendari i Provimeve i Shtyrë Vjeshtë 2020


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1Z


Read more…

Share This:

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR MATURANTËT E KËTIJ VITI QË RREGJISTROHEN NË KUB!


Read more…

Share This:

URDHËR NR.293, DATË 29.09.2020, “PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT TË VITIT AKADEMIK 2020-2021 NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”


Read more…

Share This:

Shpallen fituesit e Raundit të II-të në Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

Njoftim Zyrtar për të gjithë studentët e prapambetur dhe pasiv në Programin “Drejtësi”


Read more…

Share This:

Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Read more…

Share This:

Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans


Read more…

Share This:

NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1Z


Read more…

Share This: