Ceremonia për dhënien e bursave nga disa universitete, për fëmijët e punonjësve të policisë të rënë në detyrë


Read more…

Share This:

Projektet ERASMUS midis “Kolegjit Universitar të Biznesit” dhe “Universitetit të Ohrit”


Read more…

Share This:

Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Read more…

Share This:

Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale nga studentët e programit Asistent i Lartë Ligjor


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e As. i Lartë Administrativ


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë


Read more…

Share This:

Suksese në provime!


Read more…

Share This:

Filloi sezoni i provimeve, Verë 2020 në KUB


Read more…

Share This: