#Webinar-i me temë “Aftësitë & metodat për të gjetur dhe siguruar punën e duhur”, nga Z. Endri Ndoni


Read more…

Share This:

Dezinfektimi i ambjenteve të KUB


Read more…

Share This:

Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Read more…

Share This:

Webinar me Z. Artan Gjergji, CEO i ALSE


Read more…

Share This:

PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE “Google Classroom-Meet”


Read more…

Share This:

Shqipëria në udhën e saj evropiane


Read more…

Share This:

Mbledhja e përbashkët online midis Qeverisë Studentore (QS) dhe drejtuesëve të KUB


Read more…

Share This:

Këndi i maturantit


Read more…

Share This:

Vazhdon normalisht procesi i leksioneve online


Read more…

Share This:

Vazhdon procesi i mësimdhënies online


Read more…

Share This: