Përfundon Konferenca e III-të Shkencore Ndërkombëtare


Read more…

Share This:

Konferenca Ndërkombëtare në bashkëpunim me CIT


Read more…

Share This:

Konferenca e III-të Ndërkombëtare Shkencore


Read more…

Share This:

Konferenca e III-të Ndërkombëtare Studentore


Read more…

Share This:

Programi ERASMUS + në Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

Vizita e Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen Z.Eduard Shalsi


Read more…

Share This:

Vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Uniacademy


Read more…

Share This:

Konferenca e VI Shkencore Ndërkombëtare në KUB


Read more…

Share This:

WEBINAR – “KUB-VERITAS”


Read more…

Share This:

VI-th International Scientific Conference of the University College of Business on 17 th December 2020 (online)


Read more…

Share This: