Vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Uniacademy


Read more…

Share This:

Konferenca e VI Shkencore Ndërkombëtare në KUB


Read more…

Share This:

WEBINAR – “KUB-VERITAS”


Read more…

Share This:

VI-th International Scientific Conference of the University College of Business on 17 th December 2020 (online)


Read more…

Share This:

Mbledhja e senatit akademik në KUB


Read more…

Share This:

Ceremonia për dhënien e bursave nga disa universitete, për fëmijët e punonjësve të policisë të rënë në detyrë


Read more…

Share This:

Projektet ERASMUS midis “Kolegjit Universitar të Biznesit” dhe “Universitetit të Ohrit”


Read more…

Share This:

Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Read more…

Share This:

Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master


Read more…

Share This: