Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit


Read more…

Share This:

Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale nga studentët e programit Asistent i Lartë Ligjor


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e As. i Lartë Administrativ


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë


Read more…

Share This:

Suksese në provime!


Read more…

Share This:

Filloi sezoni i provimeve, Verë 2020 në KUB


Read more…

Share This:

#Webinar-i me temë “Aftësitë & metodat për të gjetur dhe siguruar punën e duhur”, nga Z. Endri Ndoni


Read more…

Share This:

Dezinfektimi i ambjenteve të KUB


Read more…

Share This:

Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Read more…

Share This: