Akreditimi i Programeve të Fakultetit të Drejtësisë


Akreditimi Periodik i Programeve Bachelor & Master në Fakultetin e Drejtësisë

PROGRAMI E DREJTË BIZNESI

Nr. 538.3 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne E Drejte Biznesi

 

PROGRAMI DREJTËSI

Nr. 538.2 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne Drejtesi

 

PROGRAMI E DREJTË CIVILE & TREGTARE

Nr. 538.4 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin e Msc ne E Drejte Civile dhe Tregtare

PROGRAMI E DREJTË PENALE

Nr. 538.5 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin Msc ne E Drejte Penale

Share This: